Wat zijn ACT therapie oefeningen?

Wat zijn ACT oefeningen?

Binnen ACT coaching en therapie wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen, metaforen en experimenteren. Ter ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden tot ‘Psychologische Flexibiliteit’. Psychologische flexibiliteit wordt gezien als het vermogen om flexibel om te gaan met alles wat zich aandient bij je: gedachten, gevoelens, sensaties en emoties. Waarbij je tegelijkertijd aan deze (onoverkomelijke) ervaringen toch keuzes kunt maken die voor jou beteknisvol zijn.

Om je een beeld te geven van mogelijke oefeningen heb ik daar een blog aan gewijd. Zie hiervoor de blog: ACT oefeningen, een impressie.