Hoe lang duurt ACT therapie?

Duur ACT therapie

Hoe lang ACT therapie duurt is afhankelijk van de uitdagingen die spelen in je leven. Vaak ervaren mensen tussen de 4 en 8 sessies meer grip. 
Is er sprake van één obstakel waar je mee aan de slag gaat: dan zijn er minder sessies nodig.
Is er sprake van een complexe situatie en meerdere obstakels? Dan is de kans groter dat je meer sessies nodig bent.

Geen vaststaand protocol

ACT therapie bestaat uit het eigen maken van verschillende vaardigheden (de zes zuilen). Waarbij gericht gekeken wordt naar jou situatie. De therapie past zich aan naar jouw situatie en jouw wensen.