Hoe werkt ACT bij angstklachten?

Wat is angst?

Angst is een reactie op een dreiging of gevaar. Je lichaam reageert hierop door zich voor te bereiden op de dreiging. Het komt in actie. Dit uit zich bijvoorbeeld in het versnellen van je ademhaling. Een stijging van de bloeddruk, een sneller kloppend hart en spieren die zich aanspannen.

Angst is een heel menselijke reactie. Wanneer het vaak en op een heftige manier in jou leven voortkomt, kan het belemmerend werken en je (dagelijks) leven beïnvloeden.

ACT en angstklachten

ACT is helpend bij angstklachten omdat…

..ACT technieken/vaardigheden aanleert waardoor je leert omgaan met ingewikkelde gedachten, gevoelens en neigingen. Zodat ze je niet meer volledig vastgrijpen. Waardoor je ruimte creëert om te doen wat past bij de persoon die jij wilt zijn. 

Universele therapie-vorm

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm die zich richt op het leren omgaan met uitdagingen en klachten. Dat maakt ACT een therapievorm die altijd inzetbaar is. Los van de inhoud van de klachten. Dit komt omdat ACT zich niet op de klacht zelf richt, maar op de manier van omgaan met: je gedachten, neigingen, emoties en gevoelens. Alles wat je ervaart. Hiervoor leer je specifieke technieken/ vaardigheden aan.  ACT richt zich dus niet specifiek en alleen op angstklachten, maar is door de te leren technieken / vaardigheden wel heel zinvol bij angstklachten. 

Insteek van ACT bij angstklachten
Vanuit ACT wordt er op een volgende manier naar angst gekeken: Er zijn sensaties en lastige gedachten die je vastgrijpen die je niet wilt voelen. Deze prikkels, gedachten en gevoelens probeer je weg te krijgen. Daarin heb je al van alles geprobeerd om dat te laten slagen. Alleen helaas gaat het daarvan niet weg. De angst wordt vaak alleen maar sterker op langer termijn en een gevoel van machteloosheid groter.
Wanneer we het hebben over paniek kwetsbaarheid, dan zal de focus meer liggen op de lichamelijke ervaringen. Bij een dwang-kwetsbaarheid gaat het meer over de sterke gedachten en neigingen waar je mee wilt leren omgaan, zonder dat het je leven zo beheerst.

Respect voor het ontstaan van je klacht

Vanuit Upenda een persoonlijke toevoeging en visie: Ik geloof erin dat wanneer je angstklachten hebt ontwikkeld, deze eerder een functie hebben gehad. Misschien niet een functie die het meest ‘efficiënt’ is geweest. Maar het zal je vast hebben beschermd tegen pijn of verdriet. Een stukje in jou die alert is geworden op eventueel gevaar is sterker gegroeid. Laten we vooral ook respect hebben voor het ontstaan ervan. Het is heel dapper als je hier een stap in wilt zetten zodat je er minder last van ervaart. Omdat je er inmiddels last van ervaart.

Persoonlijke voorkeur

Het is vooral belangrijk dat je kijkt wat voor jou een prettige therapievorm is. Uiteraard zijn er allerlei soorten therapie die een postief effect kunnen hebben op angstklachten. Niet iedere therapievorm is passend bij jou als persoon.

Wat ik vaak hoor over ACT is dat de therapie vaak als prettig wordt ervaren. Mensen ervaren het vaak als luchtig, respectvol en ook ergens wel leuk, ondanks de reden waarvoor je komt.

Duurzaam

Na afronding van ACT therapie lijkt het effect nog toe te nemen. Het is dus een ‘duurzame investering’ voor jezelf (review van Ruiz, 2010).

Meer informatie?

Wil je weten waar ACT zich op richt bij het aanleren van de technieken / vaardigheden? Klik hier en lees er meer over.

Nieuwsgierig hoe oefeningen binnen ACT eruit zien? Klik hier en lees meer over de oefeningen.

Vragen?

Je mag altijd je vraag stellen aan mij via het contactformulier, telefoon, mail of WhatsApp.