Hoe werkt ACT bij perfectionisme?

Wat zijn perfectionisme

perfectionisme is.. 

ACT en angstklachten

ACT is helpend bij perfectionisme omdat..