Hoe werkt ACT bij zingevingsvragen?

Wat zijn zingevingsvragen?

Zingevingsvragen zijn vragen die gaan over wat voor jou leven belangrijk is om deze betekenisvol te laten zijn. Wat voor jou belangrijk is. Los van jou omgeving en hun meningen, visies en gedachten.

ACT en zingevingsvragen

ACT is helpend bij zingevingsvragen omdat…

ACT zich richt op de waarden die voor jou belangrijk zijn. Waarvan jou hart gaat ‘gloeien’. Waar je energie van krijgt. Als je weet wat voor jou belangrijk is, is het vaak ook fijn om te ontdekken wat je nog tegenhoudt om hiernaar te leven. Vaak horen hier allerlei gedachten bij. Gedachten die zich misschien hebben gevormd door je opvoeding, door de maatschappij, je omgeving, school of sociale media? Je beeldvorming over hoe je het leven zou moeten leven kan hierin belemmerend werken. Het helpt om te leren hoe je om kan gaan met deze gedachten over hoe je zou ‘moeten’ zijn. Zodat je daar ruimte creëert om te doen wat past bij de persoon die je wilt zijn. 

 

Universele therapie-vorm

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm die zich richt op het leren omgaan met uitdagingen en klachten. Dat maakt ACT een therapievorm die altijd inzetbaar is. Los van de inhoud van de klachten. Dit komt omdat ACT zich niet op de klacht zelf richt, maar op de manier van omgaan met: je gedachten, neigingen, emoties en gevoelens. Alles wat je ervaart. Hiervoor leer je specifieke technieken/vaardigheden aan. 

Persoonlijke voorkeur

Het is vooral belangrijk dat je kijkt wat voor jou een prettige therapievorm is. Er zijn allerlei mogelijkheden aan therapievormen die van meerwaarde kunnen zijn bij zingevingsvragen. Niet iedere therapievorm is passend bij jou als persoon.

Wat ik vaak hoor over ACT is dat de therapie vaak als prettig wordt ervaren. Mensen ervaren het vaak als luchtig, respectvol en ook ergens wel leuk, ondanks de reden waarvoor je komt.

Duurzaam

Het effect van ACT-therapie lijkt nadat de therapie afgerond is nog toe te nemen. Het is een ‘duurzame investering’ voor jezelf (review van Ruiz, 2010).

Meer informatie?

Wil je meer weten waar ACT zich op richt bij het aanleren van de technieken / vaardigheden? Klik hier en lees er meer over.

Nieuwsgierig hoe oefeningen binnen ACT eruit zien? Klik hier en lees meer over de oefeningen.

Vragen?

Je mag altijd je vraag stellen aan mij via het contactformulier, telefoon, mail of WhatsApp.