Hoe werkt ACT therapie?

Hoe gaat ACT in zijn werk?

ACT werkt met het leren van vaardigheden, vallend onder de volgende ‘zuilen’: Acceptatie, Defusie, Het Zelf, Hier-en-Nu, Waarden en Toegewijd Handelen.
(Wat iedere zuil inhoudt is verder uitgelegd onder de vraag: ‘Wat is ACT?’)

De twee stappen
Bij de meeste (psychische) worstelingen komt het erop neer dat we verstrikt raken in moeilijke gedachten en gevoelens. 
In de sessies leer je vaardigheden aan. Zodat je ‘psychologische flexibiliteit‘ ontwikkelt. De vaardigheden zijn zowel nu, als de rest van je leven toepasbaar. We hebben dan twee dingen te doen:
1. Leren hoe we loskomen van gedachten en gevoelens.
2. Duidelijk krijgen welke kant we wél op willen. 

Of terwijl
We hebben geen invloed op wat er op ons pad komt. We kunnen opkomende gedachten en gevoelens niet controleren. Wél kunnen we leren omgaan met de aanwezige gedachten en gevoelens, zodat ze ons dagelijks leven minder belemmeren.

Video
Onderstaande video geeft een toelichting waar ACT zich op richt. 

Verschil 
Onderstaande tweede video geeft een toelichting wat dan waarden kunnen zijn. Stap twee als het ware binnen ACT. Er zit namelijk een groot verschil tussen een doel en een waarde.