Verschil ACT en CGT (cognitieve gedragstherapie)

VERSCHIL ACT EN CGT

Het verschil tussen ACT en CGT is als volgt:
Cognitieve gedragstherapie, ofwel CGT richt de aandacht op het veranderen van de inhoud van gedachten.

Acceptance and Commitment Therapy, ofwel ACT richt de aandacht op de relatie die je hebt op gedachten én gevoelens. Opmerken van gedachten die er nu eenmaal zijn. Het leren doorvoelen van gedachten en sensaties die er nu eenmaal zijn en de mogelijkheid tot regie hierin om je leven in te vullen zoals belangrijk voor je is. Ongeacht je gedachten en gevoelens. Ze hoeven binnen ACT niet te verdwijnen, omdat we ervan uitgaan dat het brein zo ingericht is dat dit buiten je controle ligt.