Wanneer is het therapie (Groningen, Noord nederland)

WANNEER THERAPIE?

Therapie richt zich op meerdere uitdagingen in je leven en is vaak complexer dan bij een coach vraag. Het punt waar je in ‘vast’ loopt beslaat vaak meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld in relaties en je werk. Je wil dan de vaardigheden goed eigen maken, waardoor je tijd nodig hebt om de vaardigheden in je systeem te krijgen. Dit maakt dat bij therapie vaak meer sessies nodig zijn dan bij coaching.