Wat is ACT therapie?

Wat is act?

ACT Therapie staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). ACT wordt ook wel een derde generatie gedragstherapie genoemd. 

ACT helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Accpetatie). Zodat men zich kan richten op datgene wat écht belangrijk voor de persoon is (Commitment).  

Verschillende Zuilen

Binnen ACT wordt er gewerkt met diverse vaardigheden. Wanneer je deze vaardigheden eigen hebt gemaakt, ervaar je meer ‘psychologische flexibiliteit’. Dan nemen gevoelens en gedachtes het niet meer van je over, maar leer je om te gaan met alles wat er op je pad komt. Zodat je je kan richten op dat wat belangrijk voor je is. 

De vaardigheden zijn verweven met elkaar. De één sluit het ander niet uit. De combinatie van de vaardigheden wordt de ACT Hexaflex genoemd.

 

Zes zuilen

Acceptatie
Ruimte maken voor de ervaring (gericht op gevoelens)

Defusie 
Met een afstand naar je gedachtes kijken

Het Zelf
Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu
Aandacht voor het hier-en-nu.

Waarden
Stilstaan bij dat wat voor jou écht belangrijk is in het leven.

Toegewijd Handelen
Handelen naar je waarden.